VINDSVÅNING GAMLA STAN, STOCKHOLM
Ombyggnad

Beställare: Privat
Byggår: 2005-2006
Omfattning: 160 m²

» Läs mer
» Tillbaka
Våningen omfattar efter sammanslagning av två bostäder rum på tre plan och takterrass med utsikt i alla vädersträck. De få bevarandevärda byggnadsdelar som inte avlägsnats vid tidigare ombyggnader renoverades och lyftes fram. Rumsdispositionen förändrades på huvudplanet och ett på taket, tidigare fristående lusthus från 1700-talet som införlivats med takvåningen i förutvarande ombyggnad restaurerades. En krävande beställare och skickliga hantverkare i ett nära och dagligt samarbete med arkitekt på plats resulterade i ett mycket gott slutresultat avseende allt utfört arbete.