FRITIDSHUS STRÖMSTAD
Tilldelades Helge Zimdalspriset 2003.

Beställare Privat
Byggår 2002
Omfattning -

» Läs mer
» Tillbaka
Precist och kristallint utmejslade volymer som står i avvägd kontrast till Bohusläns runda klipphällar. Huvudbyggnaden är uppförd på samma plats där ett tidigare hus har legat, och skapar tillsammans med gästhus och förrådsbyggnad en vindskyddad gård.