FRITIDSHUS KALLSKÄR

Beställare Privat
Byggår 2013-2014

» Läs mer
» Tillbaka

Fritidshus Kallskär

På Kallskär, i Stockholms yttersta skärgård, har ett par små fritidshus uppförts på en sedan tidigare bebyggd plats. Husen ligger diskret och väl infogade i den karaktäristiskt låga utskärgårdsnaturen. Fasader har utförts av robust limträpanel som bestrukits med järnvitriol. Sadeltak har utförts med cederspån, fönster och fönsterdörrar av lärk. Inredningen är i sin helhet utförd av obehandlad lärk.