FRIGGEBOD

Beställare Skogsindustrin
Byggår -
Omfattning 15 m²

» Läs mer
» Tillbaka
I samband med att reglerna för friggebodars storlek förändrades, så önskade Skogsindustrin att Landström arkitekter tog fram en friggebod utifrån temat "gäster". Lösningen blev en friggebod med hög flexibilitet, möjlig att anpassa till varierande önske- och ändamål. Vår idé var att uteslutande använda oss av standarddimensioner för trävirke. Byggbeskrivning och materialspecifikation för friggeboden kan laddas ner från Skogsindustrins webbplats www.byggbeskrivningar.se.