BORÅS DJURPARK, entrébyggnad och gångbro

Beställare Borås Djurpark
Byggår 2015-17
Omfattning Entréhus 210 m2, Trapphus 175 m2

» Läs mer
» Tillbaka
Borås Djurpark, entrébyggnad och gångbro

Ny entrébyggnad och besökstorg med tillhörande fristående trapphustorn, vilken bildar startpunkt för en spektakulär gångbro som leder upp till parkens höjdpunkt - Savannen. Den drygt 300 meter långa gångbron slingrar sig högt bland träden och är ett led i djurparkens satsning på förbättrad tillgänglighet. Samtliga byggnader utförda med stomme i massivträ och med en beklädnad av fasadspån i ceder. Gångbron består av prefabricerade brosegment i massivträ och behandlas med kisellösning.